Litaniegebed 4

Afdrukken

‘Om de bestraffing door God de Vader te milderen’ 

Zaterdag 12 januari 2013   15.10u

O Allerhoogste God,
Wij smeken U om barmhartigheid voor de zonden van Uw kinderen.
Wij danken U voor het geschenk van de aarde.
Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.
Wij waarderen de gave van het leven.
Wij handhaven de gave van het leven.
Wij danken U voor het geschenk van Uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U voor het geschenk van de verlossing.
Wij prijzen Uw Godheid.
Wij geven ons geheel aan U over
zodat Uw Heilige Wil op aarde volbracht kan worden
zoals in de Hemel.
Wij danken U voor het geschenk van de Verlichting van het Geweten.
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.
Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.
Wij smeken U om alle zielen te redden,
met inbegrip van diegenen die U kwellen
en diegenen die aan U verloren gaan.
Wij danken U voor de liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de gave van profetie.
Wij danken U voor de gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.
Amen.