Archief

Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!

Mijn lieve kinderen, jullie hebben de gebeden, de gaven en de wapenrusting gekregen om voortgang te maken ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid

Mijn zeer geliefde dochter, door de kracht van de Heilige gezegende Drie-eenheid verklaar Ik dat Ik jullie de Waarheid geschonken heb. 

Gebed jaagt de Boze schrik aan

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen in elk deel van de wereld om de tijd die zij in gebed doorbrengen om de kracht om de zonde te verslaan, die de wereld wurgt en die leed en allerlei tegenspoed met zich meebrengt, op te drijven.

Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen spuwden Mij in het gezicht, vervloekten Mij en loochenden Mij gedurende Mijn tijd op aarde en men blijft dat tot op heden doen.

Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen als onderdeel van jullie dagelijkse gebeden de kruistochtgebeden en Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden. 

De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens

Mijn zeer geliefde dochter, daar deze boodschappen helemaal doordrongen zijn van de Heilige Geest verspreidt Mijn Woord zich bliksemsnel, zoals dat gedurende Mijn tijd op aarde gebeurde. 

Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn strijd om al Gods kinderen vrede te bezorgen en iedere persoon naar de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde te brengen, is heviger aan het worden. 

Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, waaronder Zijn heilig Woord, is momenteel intens.