Archief

Moeder van de Verlossing: Bid om vrede in de wereld!

Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend te bidden om vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen veel landen betrokken raken bij oorlogen, die moeilijk te bedwingen zullen zijn en waarbij veel levens verwoest zullen worden.

Ik zal Mijn engelen en uitverkorenen wapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij hekelen

Mijn zeer geliefde dochter, twee tekenen zullen duidelijk zichtbaar worden naarmate de schare van uitverkoren zielen opstaat om Mij bij het terugvorderen van Mijn Koninkrijk op aarde te helpen. 

Moeder van de Verlossing: De tijd waarin de profetie├źn van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij

Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij. 

Verontrust jullie hart niet, redetwist niet over Mij of probeer Mij niet te slim af te zijn, want dat zou nergens toe dienen!

Mijn zeer geliefde dochter, als de stormen woeden en er vrede doorbreekt, weet dan dat het moment waarop Mijn ingrijpen gaat toeslaan, dichtbij komt.