Archief

Moeder van de Verlossing: Deze wonderen zullen gebeuren gedurende een periode van drie jaar

Mijn kind, de wonderen door Mijn Vader bevolen, zullen zich weldra in alle delen van de wereld aankondigen. Deze wonderen zullen elke menselijke redenering, wetenschappelijke kennis en ervaring tarten. 

Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door die geheiligde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen toevertrouwd heb. 

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.