Archief

Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.