Archief

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt.

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat diegenen die van Mij houden, tijdens de Goede Week het daadwerkelijk weer goedmaken door het geschenk van de verzoening. 

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer God door middel van Zijn uitverkoren profeten ingrijpt in de wereld, is het Woord als een zwaard. 

Moeder van de Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn

Mijn lief kind, zeven gevallen engelen zullen deze missie aanvallen en zij zullen Gods kinderen ervan af proberen te brengen om aan Zijn restleger trouw te blijven.

Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart door de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die zij het hoofd zullen moeten bieden ten gevolge van Mijn vijanden.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden

Mijn lief kind, toen Judas Iskarioth Mijn Zoon, Jezus Christus, verraadde, had dat verregaande gevolgen. 

Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven.

Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de zaden werden gezaaid en elk detail van het plan om de mensheid op de Antichrist voor te bereiden, werd ingevuld.

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang moed en zielskracht te schenken aan ieder van jullie, die de gave van onderscheiding gekregen hebben om Mijn stem te herkennen als Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen

Mijn zeer geliefde dochter, profetieën worden door God niet aan de mens geopenbaard om sensatie te creëren. 

Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven

Mijn zeer geliefde dochter, liefde is één van de krachtigste geschenken van God. 

Moeder van de Verlossing: De bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen

Mijn kind, de bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen en zal zich over de hele wereld verspreiden door de kracht van de Heilige Geest.

Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze heilige missie overweldigend zijn.