Archief

God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. 

Het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, gaat eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vleesgeworden is, betekende dit dat het Heilig Woord van God, zoals voorzegd in Mijn Vaders Boek, stoffelijk werd.

Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de geloofsafval door Mijn Kerk deint, zal aan al diegenen die Mij dienen, van binnenuit de grootste test van allemaal voorgelegd worden

God de Vader: Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil

Mijn liefste dochter, Mijn bescherming strekt zich op dit moment uit over al Mijn kinderen in de wereld, die van Mij houden. 

Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij afscheidt, dan volg Ik hem tot aan de uiteinden der aarde om hem terug tot Mij te trekken. 

Moeder van de Verlossing: Ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag

Mijn lief kind, toen Ik Mijn Zoon ter wereld bracht, hield dat in dat Ik niet alleen de Mensenzoon, de Redder van de wereld, voortbracht, maar ook een nieuw begin bewerkstelligde. 

De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen jullie een aantal aankondigingen horen van bedriegers die Mijn Huis op aarde geïnfiltreerd hebben.

Moeder van de Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder Mijn bescherming staan wanneer jullie Mij, de Moeder van de Verlossing, aanroepen. 

Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn ogen

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van de Heilige Geest is door deze boodschappen op dit moment op zijn sterkst in de wereld. 

Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen ertoe proberen aan te zetten te zondigen, doen zij dat op diverse manieren die wellicht niet zo zullen overkomen.

Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak.

Mijn zeer geliefde dochter, denk eraan dat God altijd oordeelt ten gunste van de onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. 

De oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog uitgeroepen wordt

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat over de hele wereld de mensen zich op dit moment omkeren en Mij vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.

Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan

Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen maar door liefde dat Ik via het Boek der Waarheid met de wereld communiceer.

Eenmaal jullie mij hebben, hebben jullie alles

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn tijden van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn tijden van tragedie waarin zij zich bang voelen.