Archief

Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders

Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer jij Mij negeert, ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel want jij gaf haar aan Mij, en als zodanig zul jij altijd om Mij en met Mij lijden.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens in zijn onoverwinnelijkheid begint te geloven, is hij verloren.

Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik uit alle macht eerst en vooral probeer om de zielen van de gelovigen door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - te doen ontbranden, moet Ik diegenen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord nog maar eens waarschuwen.

Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel

Mijn zeer geliefde dochter, er moet de wereld verteld worden dat Mijn tijd om terug te komen, dichtbij is.

Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden

Mijn geliefde dochter, de pijn die jij momenteel lichamelijk doorstaat, dient om zielen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat als jij dit Mij niet als slachtofferziel zou aanbieden, zij voor altijd aan Mij verloren zouden gaan.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen, en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid dieper wegzakt in de zonde, blijven zij naar materiële dingen zoeken – waarvan zij geloven dat deze de rauwe pijn, die zij vanbinnen voelen, zal stillen – omdat niets hen troost kan brengen wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. 

Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de waarheid kennen en die de profetieën vervat in Mijn Vaders Boek aannemen, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste barmhartigheid verleend heeft.

Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe wens Ik dat de liefde in de wereld zou vergroten want dan zou de mens, zoals Mijn Vader gebood, oprecht van zijn naaste houden en zouden er geen oorlogen zijn.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij vereren in Mijn Christelijke Kerken

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen deze moeilijke weg van de waarheid enthousiast beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.

Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de handeling van de transsubstantiatie

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de waarheid van Mijn belofte om de mensheid het geschenk van de Heilige Eucharistie te geven.