Archief

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou met hun liefde en gebeden omringen.

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. 

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt

Mijn zeer geliefde dochter, de klim naar de Calvarieberg, die Mijn Kerk moet ondergaan, is zoals voorzegd begonnen. 

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in grote aantallen op om de wetten van God te hekelen.

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden

Mijn geliefd kind, laat Mij je op dit moment vertroosting brengen! Laat Mij je dicht bij Mij houden zodat Ik je kracht kan schenken terwijl je in deze moeilijke tijden het heilig Woord van God blijft verspreiden.

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen. 

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten opschieten en jullie concentreren op die arme zielen, die helemaal niet in God geloven. Ik doel op diegenen aan wie de waarheid over het bestaan van God, hun Schepper, nooit gegeven werd.

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest die nederige zielen overspoelt, die deze boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van de wereldwijde bekering plaatsvinden. 

Er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren, maar zij hebben niet de kwalificaties of de kennis om dat te doen. 

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. 

Het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij

Mijn zeer geliefde dochter, het gesternte zal spoedig veranderen en het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij. 

Moeder van God: Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden

Mijn kind, hoe eenzaam of moeilijk deze missie ook is, jij moet Mijn Zoon altijd blijven gehoorzamen. Jij moet elk verzoek dat aan jou gedaan wordt, eerbiedigen.

Niet één van jullie zou ooit het recht gegeven worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk

Mijn zeer geliefde dochter, krachtens jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, mag jij Mijn boodschappen nooit verdedigen.

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschappen in twijfel trekken, aanvechten en bespotten. 

Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen.

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van Mijn stem, doorheen deze boodschappen, heeft in slechts twee jaar tijd zoveel naties bereikt, dat nu miljoenen zielen zullen helpen om de ziel van hun broeders en zusters te redden.

Ik wens meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Eeuwig Paradijs

Mijn zeer geliefde dochter, de druk die op Mijn volgelingen uitgeoefend wordt, om deze heilige boodschappen te verwerpen, zal toenemen. 

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum.

Mijn liefste dochter, de offers die door Mij, jullie geliefde Vader, namens de mensheid gebracht worden, lopen ten einde.