Archief

Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden.

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzegd, voor heel de wereld zichtbaar, waargenomen worden. Het vertrek van Mijn welbeminde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde.

Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat

Mijn zeer geliefde dochter, deze missie moet nu verdergaan met diegenen aan te trekken en omhelzen die niet in Mijn Leer geloven, en diegenen die zich als Christenen beschouwen maar die Mij slechts een klein beetje erkennen.

Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het Rijk van Satan is uiteindelijk de laatste fase ingegaan.

H. Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de aanwezigheid van God

Mijn heilige mantel bedekt al diegenen die Mij, jullie hemelse Moeder, aanroepen tijdens deze tijd van kastijding. 

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel aangezien de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren.

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hersteld Paradijs

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun onstoffelijkheid. 

Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn hartenwens om die mensen, die vreselijke zonden begaan, te behoeden voor de marteling van de hel.

Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden

Mijn geliefde leerlingen, hoe laten jullie tranen van verlichting in Mijn heilige ogen opwellen.

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik ben de auteur.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn boodschappen zich snel verspreiden, ben jij op dit moment het slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. 

Ik Ben jullie leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen

Mijn zeer geliefde dochter, als de mensen zich bewust waren van het geschenk dat Ik de mensheid ga toekennen, waarbij Ik de doden en de heiligen tot leven zal wekken, die zich zullen aansluiten bij diegenen onder jullie aan wie het geschenk van eeuwig leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, zouden jullie pas echt deze zeer bijzondere zegening bevatten.

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid

Mijn liefste dochter, wat geeft het dat Mijn kinderen zo houden van de goede dingen die Ik de aarde verschaf?

De Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen, met macht over jullie naties, bekleden

Mijn kind, jullie moeten al jullie gebeden nu wijden aan die verdwaalde zielen, die het bestaan van God niet zullen erkennen.

De Moeder Gods: Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen

Mijn kinderen, jullie moeten bij elkaar de bemoediging zoeken, terwijl jullie op elke hoek van de aarde samenkomen, om het restleger van Mijn Zoon te vormen.

De mens moet zich te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de rampen over de hele aarde toenemen, moet de mens zich op een eenvoudig niveau te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn.

Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, waarop Mijn liefde voor de mensheid aanzwelt tot een grote oceaan, in een laatste poging om Mijn genaden over hun ziel uit te storten.

De tekenen die Ik zal sturen, zullen onmiddellijk te herkennen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van jou en Ik Ben elke seconde van dit heilig werk bij je. Ik Ben aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt om ervoor te zorgen dat Mijn Woord naar elk van Gods kinderen verspreid wordt.

God de Vader: Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen, wegvagen

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart op dit moment, daar de mens, door de verdorvenheid van zijn zonden, Mijn geduld onherroepelijk op de proef gesteld heeft.