Archief

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eenmaal door Mijn Vader leven geschapen is en eenmaal een mens voor de eerste keer ademhaalt, zal hij naar lichaam en vervolgens naar ziel voor eeuwig bestaan.

Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie dicht bij Mijn Hart staan en wanneer zielen zich geheel aan Mij overgeven, gebeuren er een aantal dingen.

Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend van de goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. 

Jullie werden nu gedurende drie jaar voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen voor Mijn tussenkomst van grote barmhartigheid, om het hart van de mensen van steen in goud te veranderen, hebben vandaag een aanvang genomen.

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de dag van Mijn geboortedag nadert, verlang Ik dat overal alle Christenen de reden van Mijn geboorte overdenken.

Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen bij Mij

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de misleiding binnen Mijn Kerk toeneemt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote naastenliefde voor de noden van anderen.

Moeder van de Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet

Mijn kind, de wereld zal misleid worden door veel daden die als werken van grote naastenliefde beschouwd worden. 

Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft

Mijn zeer geliefde dochter, wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt.

Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is nabij. Hoe dichter de Grote Dag nadert, hoe meer tekenen er te zien zullen zijn in de wereld.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn onderrichtingen - die door het Boek van Mijn Vader aan de wereld gegeven werden – kennen, maar die het Woord van God interpreteren om het naar hun eigen verlangens te schikken. 

Ik Ben bovenal een God van grote barmhartigheid

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jullie allen, die van Mij houden, weten dat Ik jullie momenteel oproep om als kleine kinderen tot Mij te komen en voor Mij neer te knielen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, afkomstig is uit de mond van Hem, die Mij zond. 

Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, en die beweren dat ze voor de Heer de weg bereiden, zullen ervoor zorgen dat ze in elk deel van de wereld te horen zijn – veel stemmen, veel profeten, veel leugenaars – allemaal zonder de autoriteit van God.

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt.