Archief

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen bekeerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag je door de enorme omvang van dit werk niet van Mij afgezonderd voelen.

H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

God de Vader: Enkel wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn

Mijn liefste dochter, laat niemand de kracht van Mijn boosheid onderschatten aangezien de mensheid zich verder verliest in de diepten van de zonde.

Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden

Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden.

Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag te midden van de kwelling, die je in Mijn naam doorstaat, nooit vergeten dat de macht van God niet overtroffen kan worden.

Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm. Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij omwille van Mij lijdt en wanneer jij je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van al Gods kinderen maar op dit moment heeft het peil van de duisternis die de wereld bestrijkt, tot gevolg dat Ik ween uit bezorgdheid door de staat van hun ziel.

Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze dag, de allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn boek voor de wereld te lanceren.

H. Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen

Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen om de weg vrij te maken voor deze zeer belangrijke boodschappen.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou onderricht om de mensheid voor te bereiden op de redding die hen rechtmatig toebehoort, de Boze ook zielen voorbereidt.

De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel

Mijn zeer geliefde dochter, de regens die overal ter wereld zullen neervallen, staan voor de stortvloed van tranen die uit Mijn ogen rollen omdat Ik Gods kinderen zo ver van het pad naar eeuwig redding zie afdwalen.

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer je het gebed tot Mij, jouw goddelijke Jezus, uitstelt, je zwak wordt en Mij op een afstand houdt.

Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van formaat

Mijn zeer geliefde dochter, laat het Mij uitleggen als mensen vragen wat Ik bedoel met het woord van God.

Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even hecht als dat ze innig is, ook al lijkt dat voor jou niet zo op dit moment.

Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze missie te vernietigen.

Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep naar iedereen, jong en oud, die onzeker is over hun geloof in God.

Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur vatten voordat zij zich echt aan Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de afvalligen in de Katholieke Kerk: Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!

Mijn zeer geliefde dochter, de aarde staat op het punt te beven aangezien de toorn van Mijn Vader uitgestort zal worden over die naties die de wetten van Mijn Vader trotseren.

God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft reeds een aanvang genomen.

H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen

Mijn kind, veel veranderingen, die in het verleden grotendeels aan jou onthuld werden, staan op het punt in de wereld gezien te worden.