Archief

H. Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon

17.00 u

Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon.

Het lijden – hoe zwaar het ook is – brengt genaden, vooral als dit bereidwillig omhelsd wordt voor de redding van zielen.

Wanneer jullie lijden, denk er dan altijd aan hoe Mijn Zoon geleden heeft.

Onthoud dat Zijn fysieke marteling door mensen zeer moeizaam verdragen zou worden. Niettemin kan mentaal lijden dezelfde pijn teweegbrengen.

Voor diegenen die tegen het lijden vechten: jullie moeten Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, vragen om jullie te helpen ermee om te gaan.

Ik zal jullie lijden nemen en het aan Mijn dierbare Zoon in jullie naam aanbieden om zielen te redden.

Hij zal slechts nemen wat hij nodig heeft en zal jullie troost schenken. Bovendien zal hij jullie last verlichten.

Het lijden kan een vorm van zuivering voor de ziel zijn.

Verwerp het en vecht ertegen, en het zal jullie geen soelaas bieden. Het zal een veel zwaardere last worden.

Wanneer jullie het met liefde opofferen, zullen jullie van jullie last bevrijd worden en zullen jullie vreugdevol worden.

Vrees het lijden nooit want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing