Archief

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen

19.05 u

Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties verkeerd.

Het is Mijn belofte, als de Mensenzoon, de hele mensheid te redden.

Mijn kruisiging aan het kruishout was niet zomaar een moment in de tijd of een moment in de geschiedenis.

Het was een offer, gebracht om eenieder van jullie, ook vandaag nog, het Eeuwig Leven te bieden.

Dit is een plechtige belofte: het leven in de komende wereld is voor iedereen bestemd.

Ik kom nu om jullie voor te bereiden.

Ik heb jullie al eerder verteld dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren van het verwerpen van Mijn Leer en de Tien Geboden, vastgelegd door Mijn Eeuwige Vader, Ik Gods kinderen niet kan bevelen of van hen kan eisen dat zij naar Mij luisteren. Want de hele mensheid, evenals de engelen in de Hemel, kregen een bijzonder geschenk, het geschenk van de vrije wil.

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.

Ik kan jullie waarschuwen, de dwaling van jullie gewoontes tonen, maar Ik kan niet eisen dat jullie aan Mijn oproep gehoor geven.

Ik kan het alleen vragen.

De vrije wil, hoewel een geschenk, kan ook een obstakel zijn daar het door Satan aangewend zal worden om leugens in jullie geest te zaaien.

Hij kan eisen stellen van een zeer gedwongen aard, waartegen jullie zeer moeilijk zullen kunnen strijden, zodanig is zijn macht.

Mijn geduld wordt in deze tijd, de eindtijd, op de proef gesteld als nooit tevoren.

Ondanks Mijn kruisdood, waarbij Ik uit liefde Mijn leven gegeven heb om elk van jullie te redden, zijn velen vergeten wat dit Offer daadwerkelijk betekent.

Ik gaf Mijn leven voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?

Als zij nu, doorheen deze boodschappen, niet naar Mij willen luisteren, is dat de keuze die zij uit eigen vrije wil maken. Waarom blijven zij dan de inhoud van de Heilige Bijbel verkeerd interpreteren en verdraaien?

Ongeacht hoeveel Ik afgewezen word, Ik zal Mijn plicht, om jullie te waarschuwen voor de komende gevaren, nooit nalaten.

De gevaren waarover Ik spreek, omvatten niet enkel de ellende die door de goddeloze volgelingen van Satan voor jullie naties gepland wordt, de controle over jullie geld, jullie eten of het menselijke leven.

Neen, Het gevaar waarvan jullie je bovenal bewust moeten worden, is het gevaar jullie ziel te verliezen aan Satan en zijn gevallen engelen.

Of jullie nu acht slaan op Mijn woord, is geheel aan elk en eenieder van jullie.

Alles wat Ik vraag, is dat jullie luisteren. Het nalaten te luisteren om de bijzondere genaden te ontvangen die Ik jullie nu verleen, leidt ertoe dat jullie misschien niet naar behoren uitgerust zijn om jullie ziel te behoeden voor het beest.

Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend om de gebeden te nemen, die jullie doorheen deze boodschappen gegeven worden.

Zij zullen jullie helpen om gehoor te geven aan Mijn oproep vanuit de Hemel

Jullie Jezus