Archief

God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiƫrarchie in de Hemel uitvechten

15.45 u

Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.

Hoewel Ik het geschenk van de vrije wil moet respecteren - door Mij verleend als één van de grootste geschenken om ervoor te zorgen dat de mensheid uit eigen beweging, en niet onder dwang, van Mij zou houden – zal Ik wonderen verrichten en mirakels teweegbrengen om Mijn kinderen bij Mij thuis te brengen.

Als God van Gerechtigheid zou Ik kwaad nooit door de vingers kunnen zien of aanvaarden, maar Ik zal wel al diegenen vergeven die, zodra zij zich bewust worden van de inhoud van het Boek der Waarheid, terugkeren naar Mijn Zoon en uitzien naar verlossing.

Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.16,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten en zal, dat beloof Ik, de vijand en de duivels, door de hand van Lucifer voortgebracht, verslaan.

Het moment waarop Satan voor 1000 jaar verbannen wordt, komt dichterbij en wee de mens die niet aan hem of zijn verdorvenheid verzaakt.

 De waarheid over Mijn Goddelijke Liefde en Mijn verlangen om Mijn schitterend Koninkrijk, Mijn Paradijs, met allen te delen, zal aan allen getoond worden.

Alles zal, door Mijn profeten, in het werk gesteld worden om hen in de armen van Mijn Zoon te trekken.

Mijn kinderen, verlaat Mij, jullie liefhebbende Vader, niet!

Kom, luister naar Mijn oproep!

Wijs jullie erfdeel niet af!

Jullie staan nu voor de grootste crisis sinds de schepping van het menselijk ras, want de tijd waarin jullie de definitieve keuze moeten maken, is aangebroken.

Wees jullie ervan bewust dat elke leugen, elke bekoring om vertroosting te zoeken in de armen van Satan en zijn duivels, bedacht wordt om jullie ziel te stelen.

Slechts diegenen die tijd besteden aan de bescherming van hun geloof, door gebed en de Sacramenten, zullen sterk genoeg zijn om hun macht te weerstaan.

Denk eraan dat Satan niet kan winnen, omdat hij de macht daartoe niet heeft. Hij zal nu iedereen bestoken, zelfs heilige zielen, om Mij en Mijn geliefde Zoon af te wijzen.

In plaats daarvan zal hij jullie meezuigen in een afgrond van duisternis en verwarring en jullie zullen verstrikt raken in een complex web van bedrog waaruit jullie je niet zullen kunnen bevrijden.

Luister nu naar Mij! De eindstrijd heeft een aanvang genomen. Maak niet de fout deze oproep uit de Hemel te verwerpen want dat zal ertoe leiden dat jullie voor eeuwig verloren zullen gaan.

O, als jullie getuige zouden zijn van de tragedie voor de zielen die de beker van redding zullen weigeren.

Zij zullen samen met Satan hulpeloos in de diepte van de hel tuimelen, waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Ik moet, als jullie Vader, jullie wijzen op de gevaren die jullie tegemoet treden.

Waarom willen jullie niet luisteren?

Als jullie in Mij geloven, weet dan dat Ik Mijn profeten zou sturen om jullie te waarschuwen.

Deed Ik dit niet al eerder? Luisterden zij? Neen, velen deden dat niet en vervolgens ontvouwde de profetie zich voor hun ongelovige ogen.

Deze keer kom Ik om aan te kondigen dat het moment, waarop Mijn Zoon - de ware Messias - gaat terugkomen, dichtbij is.

Satan weet dit. Zijn haat voor Mij is zo sterk dat hij er alles aan zal doen om Mijn kinderen van Mij weg te trekken.

Ik ben jullie God, het begin en het einde.

Ik schiep in het begin de wereld en het zal door Mijn hand zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Maar voor Mijn geliefde kinderen die Satan verzaken, wacht in al zijn glorie de nieuwe wereld, Het Nieuw Paradijs op aarde.

Keer dat niet de rug toe!

Sta niet toe dat gebrekkige menselijke redeneringen jullie, en jullie dierbaren, verhinderen om dit schitterend Paradijs, waar het jullie aan niets zal ontbreken, te betreden.

Kies voor Mijn paradijs van liefde, vreugde en schoonheid, een bijzondere plaats waar jullie naar ziel, lichaam en geest in volkomen harmonie zullen leven.

Geen corruptie, geen zonde, enkel liefde, waar jullie in overeenstemming met Mijn Goddelijke Wil zullen leven.

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste