Archief

Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen

12.02 u

Al Gods kinderen worden wereldwijd opgeroepen in deze tijd eensgezind samen te komen om te smeken om de barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.

Kinderen, stort jullie hart uit bij Mijn Vader en vraag Hem om jullie te beschermen en jullie te bedekken met het Kostbaar Bloed van Zijn Zoon.

Jullie moeten van nu af aan er elke dag op letten dat jullie in de naam van Jezus Christus, Redder van de wereld, tot God de Vader bidden om elke bescherming tegen de kwade machten, die nu in elke uithoek hoogtij vieren.

Bid, bid, bid voor de Christelijke Kerken op aarde opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen.

Geef nooit de hoop op, kinderen, want zodra jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en om sterkte bidden, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Vandaag vraag Ik dat jullie doorgaan met de kruistochtgebeden om bekering en met het bidden van de allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid.

Deze maand is bestemd voor de bekering van veel naties.

Het vasten moet voortduren om zielen te redden en het mag verricht worden naargelang ieders middelen.

Blijf bidden, kinderen, om de bekering die op dit ogenblik zo nodig is.

Bedankt om aan Mijn oproep gehoor te geven.

Moeder van de Verlossing