Archief

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden

18.15 u

Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.

Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, dezen midden onder jullie, die Mijn Leer niet navolgen.

Zoek onder jullie naar die zielen, voor Mij verloren, die Mij ogenschijnlijk afwijzen. Verder vraag Ik dat jullie op dit ogenblik intens voor hen bidden.

Jullie moeten smeken om barmhartigheid voor hun ziel. Jullie gebeden en offers kunnen hen behoeden voor een verschrikkelijk lijden gedurende de zuivering bij de Waarschuwing.

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, en als Mijn bijzonder geschenk verwelkomd, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden.

Bereid jullie ziel op voorhand voor, want gezonde zielen zullen de Waarschuwing een vreugdevolle gebeurtenis vinden.

Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen verkeren, vooral als zij het Sacrament van de Biecht regelmatig ontvangen.

Hun sterkte zal diegenen helpen die na de Waarschuwing de pijn van het vagevuur moeten doorstaan.

Help diegenen die niet willen luisteren door dagelijks het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden.

Bied Mij, jullie Jezus, een offer aan als genoegdoening voor de zonden van jullie familie.

Ik zal barmhartigheid betonen aan allen die, wanneer hun zonden tijdens de Waarschuwing getoond worden, de zwarte staat van hun ziel erkennen.

Enkel diegenen met een daadwerkelijke nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven worden.

Zij, waaronder kinderen die Mij laten varen, hebben jullie gebeden hard nodig.

Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens de Waarschuwing.

Kruistochtgebed (60) ‘Gebed om de bekering van familie tijdens de Waarschuwing’

O, lieve zoete Jezus,
Ik smeek om barmhartigheid voor de zielen van mijn familie
   (noem hen hier)
Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan
om hun ziel te redden uit de geest van duisternis.
Laat niet één van hen, Uw kinderen, U hekelen
of Uw hand van barmhartigheid afwijzen.
 
Open hun hart om het te verstrengelen met Uw Heilig Hart
waardoor zij de vergeving kunnen nastreven
die nodig is om hen te behoeden voor het vuur van de hel.
Geef hen de kans om het weer goed te maken
zodat zij door de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid bekeerd kunnen worden.
Amen.

Kinderen van God, bereid jullie elke dag voor op de Waarschuwing, want deze kan te allen tijde plaatsgrijpen.

Jullie Jezus