Archief

H. Maagd Maria: Juni, de maand van de Kruistocht om bekering

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Gods kinderen dat Mijn profeten in de wereld van vandaag, net zoals deze in het begin, afgewezen zullen worden.

H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn

Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen die bang zijn voor de toekomst.

De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem

Mijn zeer geliefde dochter, weet nu dat de verspreiding van Mijn Heilige Geest op het punt staat hoogtij te vieren.

H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.

H. Maagd Maria: Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.

Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon a.u.b.

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’

Mijn liefste beminde dochter, jouw geschenk aan Mij wordt aanvaard en het zal als gevolg daarvan nog eens 5 miljoen zielen redden.

Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om angst aan te jagen.

H. Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de naam van God voorgehouden wordt

Mijn kind, aangezien het gebrul van Satan en zijn demonen luider wordt en de toonhoogte van hun geschreeuw in de Hemel gehoord wordt, moet Ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang.

H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden

Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te redden vóór de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken

Mijn zeer geliefde dochter, steeds meer van diegenen, die Mijn Leer kennen, aanvaarden uiteindelijk dat Ik Mij nu in verbinding stel met de wereld door middel van deze aan jou gegeven boodschappen.

Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een grote blijk van Mijn liefde en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het hart van gelovigen wijd en zijd.

H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen

Mijn kind, deze missie is miljoenen zielen aan het bekeren die anders verloren zouden gaan.

Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken doorheen de wereld zeg Ik dit:

De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom Mijn volgelingen smeken om Mijn pijn te verlichten.

Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend

Mijn liefste dochter, veel van Gods kinderen menen dat diegenen, die een heilig leven leiden, diegenen zijn die door Mijn Vader begunstigd worden.

God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met bewondering en met dank

Mijn dochter, hoe geweldig wordt de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn Liefde, over de aarde zal stromen.

De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze missie – om al Gods kinderen te overtuigen om de Tweede Komst te erkennen en dat dit aanvaard zal worden als goed nieuws voor al Gods kinderen – moeilijk is, denk dan gewoon aan het volgende.

Luister naar Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allemaal heeft tot gevolg dat Ik nu, nogmaals, de Heilige Geest over de mensheid uitstort om hen te overhalen hun hart te openen.