Archief

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind

Mijn liefste beminde dochter, er moet Mijn kinderen verteld worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind dat op deze aarde geboren wordt.

Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.

Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen, die aan jou gegeven worden, voor de hele wereld bestemd zijn.

Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.

Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar je moet op Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet onthullen zodat de zielen weten wat ze in deze tijd mogen verwachten.

Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.

De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie.

De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij de genaden die Ik je gegeven heb soms in twijfel trekt?

H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde, Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, die het vlees aangenomen heeft.

H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt

Mijn kind, de wereld staat op het punt om de laatste veranderingen te ondergaan terwijl de strijd om de zielen heviger wordt.

Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.

Mijn zeer geliefde dochter, het moment van Mijn heerschappij op aarde nadert en de mensheid heeft niet zoveel tijd meer om Mijn barmhartigheid aan te grijpen en tot inkeer te komen.

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang genomen.

Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe schenk jij Mij de liefde en vertroosting die Ik zo verlang van de zielen.

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt.

Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en de Waarschuwing waarvan Ik wil dat Mijn volgelingen deze doorgronden.

Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen

Mijn liefste beminde dochter, jij moet nu tot rust komen want de aanvallen, door diegenen die Mijn waarachtig woord niet kunnen aanvaarden, houden aan.