Archief

Jij zult het mikpunt van veel haat zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gestuurd om de weg voor Mijn Tweede Komst te bereiden, zal zwaarder worden.

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden.

Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zeg opnieuw tegen jullie allen, lieve leerlingen van Mij, om niet bevreesd te zijn. 

Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen. 

God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld begon in Mijn tijd op 22 december 2012.

H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid

Mijn kind, de dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen.

Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen

Mijn zeer geliefde dochter, kerstdag is Mijn geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het de tijd waarin Mijn Leer en Mijn heilige boodschappen naar alle hoeken van de wereld verspreid moeten worden.

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.

Mijn zeer geliefde dochter, van Mij houden, is eenvoudig. Jullie hoeven niet in de Heilige Schrift onderlegd te zijn. Al wat jullie moeten doen, is dit:

God de Vader: De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar

Mijn liefste dochter, Ik roep al Mijn kinderen op om de naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensheid toegekend werd.

Ik stierf voor jullie. Hierdoor moeten jullie Mij vertrouwen.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek op jou en Mijn woord, dat jou in deze tijd gegeven wordt, zal toenemen.

Satan zal tijdens Mijn heerschappij gebonden zijn en zal Gods kinderen niet langer misleiden

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het Tijdperk van Vrede de bekroning van Mijn belofte zal zijn, waarbij Ik over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal heersen. 

Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor elk van Mijn volgelingen tijd om te begrijpen dat Mijn barmhartigheid zonder vrees aangenomen moet worden.

H. Maagd Maria: Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde

Mijn lief kind, de allerheiligste schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van de baby’s in de moederschoot, wordt overal ter wereld miljoenen keren vernietigd.

De macht van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden

Mijn zeer geliefde dochter, de dag waarop Ik kom om Mijn erfdeel – Mij door Mijn Vader beloofd – op te eisen, zal er plotseling zijn. 

Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in het hart van hun vrienden en familie door Mijn boodschappen aan jou in deze tijd.

Ik Ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang de hand uit te steken naar diegenen onder jullie die in hun leven momenteel verontrust zijn.

Nederigheid is meer dan enkel het aanvaarden van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te verslaan.

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Het mag nooit verward worden met lafheid.

Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bedroeft het Mij om zoveel verdeeldheid te zien, die Mijn heilig woord, gegeven door deze boodschappen, veroorzaakt heeft.

Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen te doen denken aan het belang van Mijn geboorte.

H. Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen

Mijn lieve kindertjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan

Mijn zeer geliefde dochter, zeg a.u.b. aan al diegenen, die Mijn Leer navolgen, dat zij zich Mijn belofte in herinnering brengen.

Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet Mijn verlangen om Mijn volgelingen schrik aan te jagen, maar wel om de liefde en het mededogen te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn eerste komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien door de Valse Profeet het moment om zich bekend te maken dichterbij komt, werden door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze boodschappen te hekelen.

H. Maagd Maria: Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon toegewijd te zijn

Mijn kind, zeg Mijn kinderen a.u.b. om Mij, hun geliefde Moeder, te aanroepen zodat Ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en nood.

Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande al jullie sterkte en al jullie moed, roep Ik de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid.

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat

Mijn zeer geliefde dochter, het is pas wanneer jullie het doelwit zijn van haat dat jullie de macht, die de Boze over de mensheid heeft, werkelijk kunnen bevatten. 

Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in het hart van jullie ouders liefde leg, zal dit jullie maar gewoon een glimp schenken van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.

De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de profetieën, voorzegd in het Oude Testament met betrekking tot het lot van de Joden, gaat binnenkort duidelijk worden.

Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën – waarbij aan de vrijheid van de naties, die hen toelaat onbelemmerd te spreken, een einde gemaakt wordt – staan op het punt geopenbaard te worden.

H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken

Mijn lieve kinderen, jullie moeten in deze tijd bidden voor al Gods zieners in de wereld. Zij lijden veel en zowel binnen als buiten hun missies werd tweedracht gezaaid. 

Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard

Mijn zeer geliefde dochter, tijdens de veranderingen die zeer spoedig in de wereld zullen opduiken, mag niemand ooit vergeten dat het God was die de wereld schiep en dat het alleen door Zijn hand en door Zijn macht zal zijn dat de wereld, zoals jullie deze kennen, tot een einde zal komen.

Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet jullie duidelijk maken dat velen onder jullie, die hard werken om Mijn heilig woord uit te dragen en te verspreiden, meer dan ooit aangevallen zullen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen als onbelangrijk zullen afdoen.

Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten begrijpen dat de beproevingen, die zij in Mijn naam te verduren krijgen, hen alleen maar sterker zullen maken.

Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren.

Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet

Mijn zeer geliefde dochter, de vervolging van Mijn profeten en zieners wordt heviger nu het verzet tegen de boodschappen toeneemt.

God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan

Mijn liefste dochter, het Licht van Mijn liefde valt vandaag de dag over de aarde in de hoop dat het hart van Mijn kinderen bewogen kan worden.

De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien

Mijn zeer geliefde dochter, denk er bij elke strenge boodschap, die Ik geef aan al Gods kinderen, altijd aan dat Mijn liefde steeds barmhartig is.

H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde

Mijn kind, al Mijn kinderen die van Mijn Zoon houden, moeten zich nu, in deze tijd van tweedracht in de wereld, in gebed verenigen.

Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, zijn een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen

Mijn zeer geliefde dochter, er worden Mij, de Redder van de mensen, veel beledigingen naar het hoofd geslingerd en deze liggen bedekt onder een sluier van bedrog.

In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen niet kunnen zien

Mijn zeer geliefde dochter, er is slechts één weg naar het Eeuwig Leven en dat is door Mij, Jezus Christus. Er zijn echter veel paden die naar Mij leiden.

Ik heb een boodschap die Ik moet meedelen aan het Amerikaanse volk

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een boodschap die Ik moet meedelen aan het Amerikaanse volk.

Een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, zullen aan de oppervlakte beginnen te komen

Mijn lieve mystieke echtgenote, Mijn zeer geliefde dochter, jouw beproevingen hebben je nieuwe kracht geschonken en de hartstocht die nodig is om het hart van velen te raken.

De doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch

Mijn zeer geliefde dochter, de doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch voor de eindtijd.

Rooms-katholieken zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten samenkomen en zoeken naar die zielen die onwetend zijn over de waarheid.

Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk er altijd aan te denken dat wanneer jij lijdt, het niet enkel jou pijn is die je voelt. Het is Mijn pijn die je ondergaat. 

Wereldwijde vaccinatie: één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit gezien sinds de dood van de Joden onder Hitler

Mijn zeer geliefde dochter, hoe kan de waarheid jullie shockeren. Hoewel jullie Mijn heilig woord aanvaarden, is het pas wanneer de profetieën – die Ik aan jou openbaar – zich verwezenlijken, dat jullie de ernst inzien van deze missie om de zielen te redden.

Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden

Mijn zeer geliefde dochter, in slechts twee jaar tijd werden nu miljoenen zielen bekeerd en gered door deze missie. Jouw lijden alleen heeft, zoals Ik jou beloofde, tien miljoen zielen gered. 

Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn leerlingen, gewijde dienaren en leden van de geestelijkheid verzamelen zich nu over de hele wereld als reactie op deze oproep van de Hemel.

Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal de veranderingen voelen aangezien elk land een roerloosheid en een gevoel van verwachting zal ervaren. Velen zullen echter niet begrijpen waarom dit zich voordoet.

God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde

Mijn liefste dochter, de hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde. 

De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet zich nu voorbereiden op de grote veranderingen, die Ik heb toegelaten, om de mensheid voor te bereiden op de Tweede Komst.

De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand ooit denken dat hij sterk kan blijven in zijn geloof zonder om de rechtmatigheid te moeten strijden.

Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen Mij afvallen en wanneer zij bezwijken voor de zonde, mogen zij nooit bang zijn voor Mij.

H. Maagd Maria: Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden

Mijn kind, de duisternis die over de wereld valt, zal op een aantal manieren zichtbaar worden.

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en jullie in liefde verenigd verzamelen om jullie voor te bereiden op de moeilijke tijden die in het verschiet liggen.

In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen die Mijn boodschappen aannemen, maken zich onnodig zorgen over de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen die Ik je liet zien, van zielen die in de hel storten, waren niet bedoeld om je schrik aan te jagen. Integendeel, het was om jou de realiteit te tonen.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisterenavond liet aanschouwen, diende om jouw innerlijke geestesleven te versterken en om je de waarheid over het leven na de dood te tonen.

Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte van het Nieuwe Jeruzalem zien.

H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen

Mijn kind, de Hostie die je op Mijn voorhoofd ziet, is een symbool om aan Gods kinderen de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie te bewijzen.

God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen

Mijn liefste dochter, het moment waarop Ik Mijn enige Zoon, Jezus Christus, weer zal sturen om al Mijn kinderen in Mijn Hart bijeen te brengen, is dichtbij.

Het tij gaat zeer spoedig keren

Mijn zeer geliefde dochter, het tij gaat zeer spoedig keren.

Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik zeg dat Ik Mijn profeten de wereld in gestuurd heb, houdt dat in dat elk van hen een specifieke missie gekregen heeft. Geen twee missies overlappen elkaar.

Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om het geheim, aangaande de verrijzenis van de doden, te begrijpen.

Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs niet voor één ogenblik, dat diegenen die verschrikkelijke zonden begaan en van wie de slechte daden in de wereld gruwelijkheden veroorzaken, niet gered kunnen worden.

Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën te Fatima voorzegd, beginnen zich nu te manifesteren in de wereld. 

Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde is zo krachtig dat deze nu gevoeld wordt door diegenen die God niet kennen.

Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd geconfronteerd worden, zijn tweeledig.

Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat zij moeten ontwaken uit hun sluimer. Als zij dat niet doen, zullen zij er niet in slagen om te zien hoe de verdorven plannen, die Ik enige tijd geleden voorzegde, zich ontvouwen.

Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen zijn op dit moment waakzaam omdat zij zien dat de snelle veranderingen in Mijn Katholieke Kerk zich nu beginnen te manifesteren.

De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om in deze tijd sterk te zijn.

H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.

Mijn kind, bid a.u.b. voor Mijn verdwaalde kinderen die elke dag in aantal toenemen. Zij geloven niet en kunnen ook niet geloven in Mijn Zoon en kijken de andere kant op.

Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig

Mijn zeer geliefde dochter, om echt van Mij te houden, moeten jullie de anderen door Mijn ogen zien.

God de Vader: Mijn hand van gerechtigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je weet dat, hoewel de wereld wellicht een zuivering moet ondergaan, die misschien niet aangenaam kan zijn, Mijn barmhartigheid groot is.

Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen

Ik ben jouw geliefde mystieke Bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

H. Maagd Maria: Veel kerkleiders van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen niet langer in het openbaar de Heilige Naam van Mijn Zoon.

Mijn kind, de manoeuvres om de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, te beledigen, nemen toe.

Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen in deze boodschappen geloven, dit hen van tijd tot tijd een kwelling van de ziel zal bezorgen.

Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat in de wereld zoveel mensen geloven dat hun sterfelijkheid onbegrensd is? 

Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven, vertellen dat zij wakker moeten worden en hun leven nu in Mij leiden.

Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de voorzegde grote veranderingen in de wereld, voorafgaand aan Mijn Tweede Komst, staan op het punt zich laag na laag te ontvouwen.

Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om die twee miljard zielen – die Mijn hand van barmhartigheid zullen weigeren – te behouden, moet bij al diegenen die zich een kruisvaarder van God noemen, deel uitmaken van het dagelijks gebed.

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verleen je dit intens lichamelijk lijden om vandaag meer zielen te redden. Bied deze pijn aan voor die uitgekozen zielen, die jij Mij moet helpen behouden. 

H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld

Mijn kind, er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld.

Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel krijgen dat dit werk, wanneer het goed lijkt te gaan, ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is furieus.

Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God

Mijn zeer geliefde dochter, ieder die een ander haat vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God.

Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden.

Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden

Mijn zeer geliefde dochter, er komt een moment waarop een mens zich moet afvragen: Wie ben ik en waarom leef ik?

De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen voor valse profeten die proberen zich te bemoeien met deze missie.

Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één worden

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar om Mijn dierbare kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hen kan tonen hoezeer zij bemind worden.

Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was.

Ik ben jouw mystieke Bruidegom, en als zodanig zal jij blijven lijden om zielen te redden.

Eerst vindt bekering plaats. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.

Mijn zeer geliefde dochter, er vindt nu een grote verschuiving plaats in de wereld en het licht van Mijn barmhartigheid nadert.

Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Mijn zeer geliefde dochter, het is een lastige tocht geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie opvolgen.

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil jullie een wonder openbaren dat Ik gepland heb. 

Waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren.

Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God

Mijn zeer geliefde dochter, de wereldwijde haat tussen naties barst op dit moment los en dat allemaal in de naam van God.

Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader bestaat erin om elk van Gods kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven

Mijn zeer geliefde dochter, door de gebeden van anderen werd een mijlpaal overschreden in Mijn missie om Mijn heilig woord snel te verspreiden.

Het communisme, zo lang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door een wereldwijde alliantie

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om de christelijke landen, die lijden door de druk op hen om Mij te verloochenen, in Mijn heilige armen te nemen om hen kracht te geven.

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd dringt.

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt uiteindelijk de vreugde van het lijden, wanneer dit met moed en uit vrije wil aangeboden wordt, begrepen. 

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij.

Ware liefde komt van God

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de liefde van God, twijfel je aan het bestaan van de ware liefde. Al wat je dan rest, is een gebrekkige liefde.

H. Maagd Maria: Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten

Mijn kind, laat al Gods kinderen zich rustig neerzetten en toelaten dat Zijn Licht door hun ziel schijnt.

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat jein deze missie alleen werkt, ook al voelt dat zo aan.

Mijn woord wordt door Mijn vooraanstaande dienaren stilletjes verteerd

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op aarde erkent eindelijk dat Ik Mij thans door jou, Mijn zevende boodschapper, met de wereld in verbinding stel.

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder tegen broeder.

Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie gaat op dit moment door een overgang.

Mijn naam wordt niet langer geëerd. Mijn naam wordt vervloekt.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afwijzing en de haat van de mensheid wordt op elk moment van elke dag door Mij gevoeld.

Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden

Mijn zeer geliefde dochter, de strijdmacht werd gevormd en haar gelederen zullen zich verspreiden over zowel Christelijke landen als landen die door communisten geleid worden.

Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn boodschappen aan de mensen gegeven worden, wijst op het dringend karakter van deze missie.

Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie staan aan de vooravond van een explosie, die ervoor zal zorgen dat Mijn barmhartigheid over de wereld uitgestort wordt tijdens een gebeurtenis die het aanschijn van de aarde zal veranderen.

H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken

Mijn kind, de vernieuwing van de zielen heeft reeds een aanvang genomen en het Tijdperk van Vrede ligt niet meer al te ver af.

Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd begint nu.

Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld en de mensen die erin wonen, leven in ontkenning.

Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor Mijn leerlingen, die aan Mijn boodschappen gehoor gegeven hebben, heeft Mijn Heilig Hart doen zwellen tot zo’n proporties dat het nu zal uitbarsten met een overvloed aan genaden.

Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan

Mijn zeer geliefde dochter, haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan.

Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel

Mijn kind, de Hemel jubelt. De koren van engelen zingen luidkeels tot lof van Mijn Vader.

Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jij Mijn leerlingen vraagt om van nu af te beginnen met dagelijks Mijn ‘Jezus aan de mensheid’-litanieën te bidden.

Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden

Mijn liefste dochter, het is zelden gebeurd, dat de Heilige Drieëenheid zich op deze manier met de mensheid in verbinding heeft gesteld en het is de eerste keer dat Ik, jullie Vader, een dergelijke missie bekrachtigd heb.

H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken

Mijn kind, laat aan al Gods kinderen weten dat hoe meer verzet er op dit moment is tegen het heilig woord van Mijn Zoon, hoe meer de genaden over de leerlingen van Mijn Zoon uitgestort zullen worden.

Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen bekeerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag je door de enorme omvang van dit werk niet van Mij afgezonderd voelen.

H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig

Mijn kind, de wildernis waarin Mijn kinderen zich in de huidige wereld bevinden, is er doordat zij niet weten hoe men de gave van de Heilige Geest krijgt.

God de Vader: Enkel wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn

Mijn liefste dochter, laat niemand de kracht van Mijn boosheid onderschatten aangezien de mensheid zich verder verliest in de diepten van de zonde.

Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden

Mijn zeer geliefde dochter, het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden.

Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag te midden van de kwelling, die je in Mijn naam doorstaat, nooit vergeten dat de macht van God niet overtroffen kan worden.

Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm. Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij omwille van Mij lijdt en wanneer jij je geïsoleerd en ver van Mij voelt, weet dat je dan het dichtst bij Mijn Heilig Hart bent.

Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van al Gods kinderen maar op dit moment heeft het peil van de duisternis die de wereld bestrijkt, tot gevolg dat Ik ween uit bezorgdheid door de staat van hun ziel.

Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek met jou over deze dag, de allerbelangrijkste dag, de dag die Ik uitkoos om Mijn boek voor de wereld te lanceren.

H. Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen

Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen om de weg vrij te maken voor deze zeer belangrijke boodschappen.

De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat net zoals Ik jou onderricht om de mensheid voor te bereiden op de redding die hen rechtmatig toebehoort, de Boze ook zielen voorbereidt.

De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel

Mijn zeer geliefde dochter, de regens die overal ter wereld zullen neervallen, staan voor de stortvloed van tranen die uit Mijn ogen rollen omdat Ik Gods kinderen zo ver van het pad naar eeuwig redding zie afdwalen.

Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer je het gebed tot Mij, jouw goddelijke Jezus, uitstelt, je zwak wordt en Mij op een afstand houdt.

Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van formaat

Mijn zeer geliefde dochter, laat het Mij uitleggen als mensen vragen wat Ik bedoel met het woord van God.

Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jou is even hecht als dat ze innig is, ook al lijkt dat voor jou niet zo op dit moment.

Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel van Mijn toegewijde volgelingen die een campagne beramen om deze missie te vernietigen.

Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep naar iedereen, jong en oud, die onzeker is over hun geloof in God.

Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet de zwakheid van de menselijke natuur vatten voordat zij zich echt aan Gods armen kan toevertrouwen.

Tot de afvalligen in de Katholieke Kerk: Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!

Mijn zeer geliefde dochter, de aarde staat op het punt te beven aangezien de toorn van Mijn Vader uitgestort zal worden over die naties die de wetten van Mijn Vader trotseren.

God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden

Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft reeds een aanvang genomen.

H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen

Mijn kind, veel veranderingen, die in het verleden grotendeels aan jou onthuld werden, staan op het punt in de wereld gezien te worden.

Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij want Ik deel je mee dat Mijn tijd bijna over de wereld gekomen is.

H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt

Mijn kind, de vervolging die je doorstaat, komt door de publicatie van het Boek der Waarheid.

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden

Mijn zeer geliefde dochter, de geloofsafval in de wereld heeft Gods kinderen, over het bestaan van de zonde, in de war gebracht.

Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om Mijn volgelingen te verenigen tot één strijdmacht werpt reeds zijn vruchten af door deze boodschappen.

Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen begrijpen het mysterie van Mijn Tweede Komst niet echt.

Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder liefde niet zou kunnen overleven.

De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden

Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de laatste mysteries van de Allerhoogste God aan de wereld geopenbaard zullen worden, is dichtbij.

H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel

Mijn kind, het tranendal, dat in zo veel opzichten elke natie overspoelt, werd vele malen voorzegd.

Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen

Mijn zeer geliefde dochter, veel uitverkoren zielen ondergaan op dit moment een groot lijden door de gesel van de zonde aangezien hun hart zich verstrengelt met het Mijne.

De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie, Mijn volgelingen, die zich zorgen maken over de komende tijd, moeten weten dat alle macht in de handen van Mijn Eeuwige Vader ligt.

Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die voor de mensheid onmogelijk te vatten is in dit stadium

Mijn zeer geliefde dochter, de resterende drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode vangt aan in december 2012.

Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging uit hun kom getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op de lijkwade van Turijn

Mijn zeer geliefde dochter, een groot plan om Gods kinderen te misleiden, wordt beraamd om het bewijs van Mijn bestaan te vernietigen.

H. Maagd Maria: Zeggen dat je in Jezus Christus gelooft, wordt door de hedendaagse zogenaamde verdraagzame maatschappij afkeurend bekeken

Mijn kind, op dit moment ween Ik door de wijze waarop Gods kinderen bang of beschaamd zijn om hun liefde voor Zijn Zoon, Jezus Christus, te betuigen.

Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat nu snel. Ik heb jullie allemaal nu geruime tijd voorbereid.

De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden

Mijn dochter, jouw missie moet al Gods kinderen omhelzen. Ik hunker in het bijzonder naar de zielen van de jeugd en van diegenen die toelaten dat het menselijk verstand hun oren afsluit voor de waarheid van Mijn bestaan.

De tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om al Gods priesters, bisschoppen en al diegenen, die Mijn Heilige en Apostolische Kerk op aarde leiden, voor te bereiden.

God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te blijven vanwege de vloek die hen door de hand van de slang werd opgelegd.

H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Mijn kind, de pijn, doorstaan door Mijn Zoon en zijn leerlingen tijdens de periode van Zijn missie op aarde, is identiek aan deze die door Zijn volgelingen doorstaan moet worden terwijl Hij voorbereidingen treft om terug te komen.

Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel religies in de wereld volgen het verkeerde pad en maken het daardoor voor Gods kinderen moeilijk om het eeuwig leven te verwerven.

Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat de rol van de profeet verschilt van die van de ziener.

Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de opeenvolging van de gebeurtenissen kennen, want door dat te vernemen, zullen zij door de kennis gesterkt worden zodat zij kunnen helpen om de kastijding in te perken.

De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens de impact, die de Waarschuwing op de gehele mensheid zal hebben, onderschatten.

Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt

Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat momenteel Mijn pijn daar Ik ween door het aantal van Gods kinderen die sterven in staat van doodzonde.

Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil nu al Mijn volgelingen op de Waarschuwing voorbereiden op een manier die niet alleen hen, maar ook al hun dierbaren, zal helpen.

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

Mijn zeer geliefde dochter, de grote geloofsafval waarover Ik sprak, neemt nu in de wereld snel toe.

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, kwetst het Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.

Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, er werd tijd uitgetrokken opdat deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen aan de wereld - door iedere ziel, jong en oud, doorheen elke natie, gehoord worden.

God de Vader: Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer zij dit ook proberen, want dat is onmogelijk

Mijn liefste dochter, sta Mij bij in Mijn smart daar Ik ween om al Mijn kinderen die weigeren te aanvaarden dat Ik besta.

H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert

Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de voorzegde profetieën, zich spoedig zal ontvouwen.

Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik je beproevingen zend, zoals geestelijke dorheid, moet je leren deze als zodanig te herkennen.

Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen gebeiteld.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.

De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verplettert de zonde Mij op dit ogenblik en hoe lijd Ik onder de kwelling van de afwijzing.

H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde

Mijn kind, een verschrikkelijke duisternis daalt neer over de wereld aangezien de geloofsafval, die de wereld aangrijpt, zich verdiept.

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

Mijn liefste dochter, vandaag onthul Ik aan al Mijn kinderen Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuwe Paradijs werd nu in zijn volle glorie voltooid, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de onmetelijkheid van deze missie vergeten!

Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik diegenen zie die zeggen dat zij volgelingen zijn van God maar die Zijn Wetten aan hun laars lappen. Zij zijn huichelaars.

H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom

Mijn kinderen, Ik roep jullie allemaal op om samen te bidden om de bekering van de zondaars en om jullie dagelijks gebed voort te zetten.

De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven

Mijn zeer geliefde dochter, sinds het begin der tijden, toen de wereld geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader, is er veel verwarring geweest over de oorsprong van het menselijk ras.

Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon op dit moment en hoezeer is Mijn eigen lijden verstrengeld met het Zijne.

Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid

Mijn zeer geliefde dochter, je mag niet toestaan dat de wrede afwijzing van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij, waarvan jij weet dat zij Mijn Heilige Wil bijzonder toegewijd zijn, jou verwarren.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak zich geopend heeft

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn woord wordt over heel de wereld door miljoenen gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden

Ik, jouw geliefde Jezus, wens dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om acht te slaan op Mijn instructies.

Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader het grootse geschenk van Zijn Zegel aan de mensheid overmaakte, zo moeten ook Zijn kinderen hun trouw beloven aan Zijn Goddelijke Wil.

De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, maar wat niet zo is, nooit zou veroordelen.

Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen nu die zielen, die ontvlamd zijn door de kracht van de Heilige Geest ten gevolge van deze boodschappen, zich in alle naties eensgezind verzamelen. 

Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen

Al Gods kinderen worden wereldwijd opgeroepen in deze tijd eensgezind samen te komen om te smeken om de barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te leggen.

God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten

Mijn liefste dochter, vertrouw erop dat Ik, jullie Hemelse Vader, alles zal doen wat in Mijn macht ligt om al Mijn kinderen op aarde te vrijwaren.

De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen

Mijn zeer geliefde dochter, velen die deze woorden lezen – Mijn heilige woorden, uit liefde aan de mensheid gegeven – begrijpen Mijn intenties verkeerd.

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van de hel. Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de Hemelse strijd, die verder woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.

H. Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon

Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon.

Satan is van plan om de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te vergiftigen

Mijn dochter, het is voor diegenen, die Mijn zieners overal ter wereld volgen, niet verstandig om te bezwijken voor het nieuwe plan van de Boze.

Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer verworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, zeer weinigen van Mijn uitverkoren volk, de Joden, aanvaardden Mij als de ware Messias toen Ik in de wereld kwam en stierf voor de zonden van de mensheid.

Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten de maand juni doorbrengen in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder.

Jezus: Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!

Mijn zeer geliefde dochter, als Mijn volgelingen Mij toestaan dat Ik hun ziel overspoel met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal verbazen.

H. Maagd Maria: Ik openbaarde deze gruwelijkheden te La Salette aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin

Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die van Mijn Zoon houden op dit moment bidden om de genaden van sterkte en volharding.

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het voorbereiden.

H. Maagd Maria: Juni, de maand van de Kruistocht om bekering

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Gods kinderen dat Mijn profeten in de wereld van vandaag, net zoals deze in het begin, afgewezen zullen worden.

H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben

Mijn kind, net zoals meer van Gods kinderen deze boodschappen omhelzen, zo zullen ook meer mensen deze verwerpen.

God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn

Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen die bang zijn voor de toekomst.

De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem

Mijn zeer geliefde dochter, weet nu dat de verspreiding van Mijn Heilige Geest op het punt staat hoogtij te vieren.

H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te bewaren gedurende een eventuele oorlog, als zij het kruistochtgebed van het Zegel van de Levende God blijven bidden.

Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen die in Mij geloven nadrukkelijk zeggen dat het belangrijk is te bidden voor elk van jullie naties.

H. Maagd Maria: Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.

Mijn kind, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon a.u.b.

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’

Mijn liefste beminde dochter, jouw geschenk aan Mij wordt aanvaard en het zal als gevolg daarvan nog eens 5 miljoen zielen redden.

Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om angst aan te jagen.

H. Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de naam van God voorgehouden wordt

Mijn kind, aangezien het gebrul van Satan en zijn demonen luider wordt en de toonhoogte van hun geschreeuw in de Hemel gehoord wordt, moet Ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang.

H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden

Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te redden vóór de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken

Mijn zeer geliefde dochter, steeds meer van diegenen, die Mijn Leer kennen, aanvaarden uiteindelijk dat Ik Mij nu in verbinding stel met de wereld door middel van deze aan jou gegeven boodschappen.

Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom deze avond om jullie te zeggen dat een grote blijk van Mijn liefde en barmhartigheid zich nu zal manifesteren in het hart van gelovigen wijd en zijd.

H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen

Mijn kind, deze missie is miljoenen zielen aan het bekeren die anders verloren zouden gaan.

Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn Kerken doorheen de wereld zeg Ik dit:

De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom Mijn volgelingen smeken om Mijn pijn te verlichten.

Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend

Mijn liefste dochter, veel van Gods kinderen menen dat diegenen, die een heilig leven leiden, diegenen zijn die door Mijn Vader begunstigd worden.

God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met bewondering en met dank

Mijn dochter, hoe geweldig wordt de dag waarop de Heilige Geest, het Licht van Mijn Liefde, over de aarde zal stromen.

De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je het gevoel hebt dat deze missie – om al Gods kinderen te overtuigen om de Tweede Komst te erkennen en dat dit aanvaard zal worden als goed nieuws voor al Gods kinderen – moeilijk is, denk dan gewoon aan het volgende.

Luister naar Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jullie allemaal heeft tot gevolg dat Ik nu, nogmaals, de Heilige Geest over de mensheid uitstort om hen te overhalen hun hart te openen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet uitleg geven aan die mensen die in God geloven maar die niet naar de Kerk gaan of bidden.

Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave ontvangen die velen uit angst zouden afwijzen.

H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben

Mijn kind, je mag nooit denken dat, door de verlatenheid van deze roeping, de bekering niet plaatsvindt.

God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen

Mijn dochter, deze maanden waren zwaar, niet alleen voor jou maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik al Gods kinderen zeggen zich niet ongerust of bang te voelen voor de komende gebeurtenissen.

De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet omdat zij dat gewoonweg niet willen.

Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat – wanneer een missie die zo belangrijk is als deze, die Ik nu aan de wereld overbreng – veel mensen zullen proberen deze tot staan te brengen.

Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd voor de veranderingen in de manier waarop de overheden hun landen besturen, staat op het punt plaats te vinden.

Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat Mijn tijd, om Mij te tonen aan een ongelovige wereld, niet meer veraf is.

H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig over de manier waarop Zijn geliefde strijdmacht gehoor geeft aan Zijn heilige wensen om Zijn kruistochtgebeden te bidden.

Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al diegenen, die deze boodschappen zouden kunnen vrezen, vertroosting brengen.

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind

Mijn liefste beminde dochter, er moet Mijn kinderen verteld worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind dat op deze aarde geboren wordt.

Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring

Mijn liefste dochter, Ik wil dat je al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden gehoord worden en dat als gevolg daarvan veel kwalijke gebeurtenissen ingeperkt worden.

Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen, die aan jou gegeven worden, voor de hele wereld bestemd zijn.

Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.

Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar je moet op Mij vertrouwen en weten dat Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet onthullen zodat de zielen weten wat ze in deze tijd mogen verwachten.

Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, je moet beseffen, terwijl dit blijft toenemen, dat het voelt zoals Ik Mij voel.

De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met de publieke opinie.

De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij de genaden die Ik je gegeven heb soms in twijfel trekt?

H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde, Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis, de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus, die het vlees aangenomen heeft.

H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt

Mijn kind, de wereld staat op het punt om de laatste veranderingen te ondergaan terwijl de strijd om de zielen heviger wordt.

Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.

Mijn zeer geliefde dochter, het moment van Mijn heerschappij op aarde nadert en de mensheid heeft niet zoveel tijd meer om Mijn barmhartigheid aan te grijpen en tot inkeer te komen.

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma in de Katholieke Kerk waar Ik over sprak, heeft een aanvang genomen.

Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe schenk jij Mij de liefde en vertroosting die Ik zo verlang van de zielen.

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt

Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt.

Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is bijna aangebroken voor de wereld om Mijn kruisdood te overdenken.

Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en de Waarschuwing waarvan Ik wil dat Mijn volgelingen deze doorgronden.

Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen

Mijn liefste beminde dochter, jij moet nu tot rust komen want de aanvallen, door diegenen die Mijn waarachtig woord niet kunnen aanvaarden, houden aan.

Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden

Mijn liefste beminde dochter, je moet moedig blijven doorheen jouw lijden en niet toelaten dat angst je hart binnendringt.

H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon

Mijn kind, je moet weten dat naarmate de boodschappen, van Mijn Zoon aan jou, veranderen en zowel gebeurtenissen uit het verleden als toekomstige gebeurtenissen onthullen, jij meer zult aangevallen worden.

Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat al Gods kinderen begrijpen waarom Ik stierf om de wereld te redden van de eeuwige verdoemenis.

Jezus onthult details over Zijn kruisiging

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn moment van meer lijden zal tot stand komen wanneer Mijn lijden op het kruis herdacht zal worden.

H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen

Mijn kind, jouw lijden, samen met dat van andere uitverkoren zielen, zal intenser worden tijdens de Goede Week.

Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verzoek Ik al Mijn volgelingen dringend om hun tijd te besteden aan het bidden voor diegenen die niet in Mij, Jezus Christus, of in de eeuwige redding geloven.

Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen

Ik kom vandaag naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de wereld op de hoogte te brengen van Mijn grootse barmhartigheid.

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt

Ik kom deze avond naar jou, Mijn zeer geliefde dochter, om de mensheid te vertellen dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt.

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal spoedig in een crisis gestort worden.

Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad.

Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een zware zonde

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die machteloos nieuwe wetten in strijd met Mijn Leer moeten aanschouwen, bereiken in de wereld een ongekend niveau.

Liefde is sterker dan haat

Mijn zeer geliefde dochter, Ik druk je stevig tegen Mijn borst terwijl je deze pijn in vereniging met Mij verdraagt.

Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag besefte je uiteindelijk hoe vaak Mijn allerheiligste woord niet enkel bestreden maar ook verworpen wordt door bepaalde leden van Mijn Kerk.

H. Maagd Maria: Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen

Mijn kind, het is in deze tijd dat al Gods visionairen, zieners en uitverkoren zielen te lijden zullen hebben onder de grootste vervolging.

Tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen en zich verbreiden.

H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties tussen nu en Paaszondag

Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat oplaait, niet enkel tegen jou, maar ook tegen het heilig woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

God de Vader: Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd wanneer het tweede zegel verbroken is

Mijn liefste dochter, de wereld heeft gedurende tweeduizend jaar gewacht op dit moment.

Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen worden noch kan deze tegengehouden worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik zal je beschermen met de bijzondere genaden die nodig zijn om je de sterkte te geven om te gaan met de krachten van het kwaad die aan de gang zijn om een einde te maken aan deze heilige missie.

Het eerste zegel is de geloofsafval

Mijn liefste beminde dochter, zeg Mijn kinderen dat niemand de kennis of het gezag heeft om de waarheid, vervat in het Boek der Openbaring, aan het licht te brengen.

Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal voorstellen

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn heilige instructies blijven uitdragen en laat niemand je bij deze missie tegenhouden, ook al zal je langs alle kanten aangevallen blijven worden.

Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard

Mijn zeer geliefde dochter, Ik kom vandaag om je te troosten in deze tijd van kwelling die je van alle kanten belaagt.

De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden

Mijn zeer geliefde dochter, het moment voor de opening van de zegels, dat ertoe zal leiden dat jij het zevende zegel opent, is bijna daar.

H. Maagd Maria: Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen

Mijn kind, heden is het lijden van Mijn Zoon gelijk aan dat van Zijn lijden toen Hij op aarde leefde.

God de Vader: Waarschuwing betreffende satanische sekten en de New Age-leerstellingen

Mijn dochter, de beproevingen van de mensheid zullen heviger worden tijdens de laatste reiniging die vereist is voor de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Verenig jullie naarmate we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen gaan

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn kinderen zullen thans gered worden door de gebeden en het lijden van Mijn gekoesterde volgelingen.

Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet aan jou om de tijdsbepaling van Gods Wil te kennen.

De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl in de wereld de ontwrichtende gebeurtenissen blijven toenemen, nadert de tijd voor Mijn goddelijke barmhartigheid.

God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren

Mijn dochter, Ik heb het volgende te zeggen aan diegenen van Mijn kinderen die geroepen zijn om Mijn woord te verkondigen om de aarde voor te bereiden op de Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Wijs de profeten van de Heer nooit af!

Mijn dochter, het is absoluut noodzakelijk dat jullie zwijgen wanneer de vervolging begint.

Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat Ik, ondanks Mijn strenge waarschuwingen aan de mensheid, een zeer bijzondere liefde in Mijn Hart draag voor al Mijn kinderen.

God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden

Ik ben God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, God de Allerhoogste.

H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden

Mijn kind, het is tijd voor Mijn kinderen om zich eendrachtig te verenigen, uit eerbied voor Mijn dierbare Zoon, opdat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer lijd jij in Mijn naam en deze van Mijn geliefde Vader.

God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige Drieëenheid.

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwelt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

Het Beest met de tien horens is de Europese Unie

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet bang zijn door deze boodschappen.

De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen aangezien de hand van Mijn Vader binnenkort zal neerkomen om de mensheid te straffen voor hun verdorvenheid en om te voorkomen dat er verschrikkelijke wreedheden gepleegd worden door de zondaars die veel naties willen vernietigen.

H. Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie verbreken de verbinding met Mijn Hart

Ik ben jullie geliefde moeder, Koningin van de Engelen, de H. Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis.

De verdorven groepering maakt zich schuldig aan de grootste leugen om controle over de landen te bemachtigen

Mijn zeer geliefde dochter, je moet Mijn kinderen, al die volgelingen van Mij, zeggen zich met elkaar te verbinden en zo een keten van bescherming te vormen.

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten.

De laatste dagen van Satan: Zoals bij een wesp zal bij het sterven de angel het pijnlijkst zijn

Mijn dochter, denk er a.u.b. aan dat de mensen alleen maar om zich heen moeten kijken om te weten dat er grote veranderingen in de wereld gekomen zijn.

De Heilige Bijbel wordt niet terzijde geschoven ten gunste van deze boodschappen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb je gisteren gemist. Ik wekte je in de loop van de nacht, weet je nog? Jij was te moe maar hoe graag wilde Ik toen met je spreken.

H. Maagd Maria: Andere landen zullen Engeland navolgen om het openbare gebed te verbieden

Mijn kind, hoe huil Ik wanneer Ik zie hoe velen een eind proberen te maken aan het eerbetoon aan Mijn geliefde Zoon.

Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen.

God de Vader: Er zullen voor de Waarschuwing aardbevingen gevoeld worden die deel uitmaken van een kleine kastijding

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik kom in naam van de Heilige Drieëenheid.

Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

Mijn zeer geliefde dochter, de mens moet zich afkeren van de zonde en snel. Zoveel zonden worden tegenwoordig niet meer als zodanig gezien.

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld.

H. Maagd Maria: De Boze zal niet rusten tot de Katholieke Kerk met de grond gelijk gemaakt is

 Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben de Maagd Maria, Moeder van God.

De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk

Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God, geboren uit het Onbevlekt Hart van Maria. Ik kom in naam van de Drieëenheid.

Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten zich als één familie verenigen en sterk blijven.

H. Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden, kunnen jullie helpen je land te redden

Mijn kind, Ik roep al Mijn kinderen op in deze tijd te bidden om eenheid in de wereld.

God de Vader: De wereld moet een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.

Mijn dochter, de wereld staat op het punt om een kastijding te ondergaan ten gevolge van de verschrikkelijke zonden die door de mensheid bedreven worden.

De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden

Mijn liefste beminde dochter, jouw trouw aan Mij wordt elke dag op de proef gesteld. Zovelen proberen je tegen te houden in jouw werk voor Mij maar zij kunnen dit niet door de heilige bescherming die jou vanuit de Hemel verleend wordt.

H. Maagd Maria: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

Mijn kind, het kwaad verspreidt zich snel in bepaalde streken van de wereld.

Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over het antwoord van Mijn volgelingen op Mijn groots geschenk van een volle aflaat voor een totale absolutie.

Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt

Mijn kind, wanneer je werkt voor Mijn Zoon, Jezus Christus, moet je te allen tijde gehoorzaamheid betonen.

Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

H. Maagd Maria : Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich spoedig aan de wereld vertonen

Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn allerheiligste woord verder te verkondigen.

H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen

Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval in de wereld.

Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd is aangebroken om de wereld te melden dat ze hun ziel moeten voorbereiden op Mijn Wederkomst op aarde zoals aangekondigd.

God de Vader : De laatste boodschapper om de Tweede Komst in te luiden

Mijn dochter, wanneer Ik profeten de wereld instuur, zullen het doorgaans diegenen zijn van wie jullie dit het minst verwachten.

Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden

Mijn liefste beminde dochter, Mijn goddelijke barmhartigheid zal ten volle verwezenlijkt en eindelijk begrepen worden.

H. Maagd Maria : Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen

Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen.

H. Maagd Maria : Kruistocht van gebed (19) ‘Gebed voor de jongeren’

‘Gebed voor de jongeren die niet weten wat zij doen’

Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans niet krijgen om verlossing te vragen

Mijn liefste beminde dochter, het is nodig dat iedereen nu met heel zijn hart bidt voor de zielen, die de schok misschien niet overleven, wanneer zij getuige zijn van de Waarschuwing en van Mijn grootse barmhartigheid.

De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de Wereldmacht, die niet tot het Licht behoort, geleverd worden waarbij geprobeerd wordt om een campagne op touw te zetten tegen Mijn mensen.

H. Maagd Maria : Zoveel zielen kiezen ervoor de tekenen, die Ik geef, te negeren

Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed in deze tijd.

Na de wereldwijde schuldbekentenis zal Ik Mijn Tweede Komst voorbereiden

Mijn liefste beminde dochter, de tijd vliegt en de Waarschuwing zal de voorbereiding van Mijn Tweede Komst inluiden.

Jezus doet een oproep aan de kinderen overal ter wereld

Mijn liefste beminde dochter, Ik roep vandaag naar alle kinderen ouder dan 7 en naar ieder kind van Mij in de wereld.

God de Vader : Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen

Ik ben de Koning van de hele schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. De hele mensheid zal Mij, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning, vereren.

Oordeel en vervloek een ander in Mijn naam en je spuugt in Mijn gezicht

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien Mijn volgelingen onder elkaar blijven strijden met betrekking tot de echtheid van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld, blijft het duren dat er meer en meer zielen van Mij gescheiden worden. 

Pogingen tot een nucleaire oorlog in het Oosten

Mijn zeer geliefde dochter, luister naar Mij aangezien Ik de wereld erover inlicht dat naties in het Oosten zullen proberen om te beginnen met elkaar te vernietigen.

Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken

Mijn dochter, Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken.

God de Vader : Twee miljard zielen zullen zich bekeren ten gevolge van deze boodschappen

Mijn dochter, het geschenk van het visioen van vandaag – waarbij Ik jou het gezicht van Mijn Zoon en van Mij, je geliefde Hemelse Vader, geopenbaard heb – is zeldzaam.

H. Maagd Maria : Het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf

Mijn kind, het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf.

Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze missie ook is, Ik niet zal nalaten om je te leiden.

H. Maagd Maria : Tijdelijke vrede in de wereld als de duistere zielen zich bekeren

Mijn kind, de tijd is nabij maar Mijn kinderen moeten geduld tonen. Alles gaat gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.