Archief

Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

De nasleep van de Waarschuwing

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Inzicht in Mijn kruisiging

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om iedere man, vrouw en ieder kind naar Mijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen. 

De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben Hem.

De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. 

De Waarheid wordt meestal met uiterste omzichtigheid en regelrechte verwerping bejegend

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt nu meer details mee van de pijn die Ik doorstond tijdens Mijn kruisiging. Verlatenheid. Afwijzing. Isolement. 

Vraag om het geschenk van het lijden!

Mijn zeer geliefde dochter, je lijden is verzacht en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. 

Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.

De kastijding kan door gebed verzacht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld kijkt, veranderen. 

Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. 

Bedreig anderen nooit in Mijn naam!

Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om Mij in alle dingen te gehoorzamen. 

Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. 

Naarmate het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt, nemen de aanvallen op hen toe

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lijd jij voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.

H. Maagd Maria: Luister altijd naar je hart!

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben je gezegende Moeder.

Houd nu waken om goddelijke barmhartigheid! De Waarschuwing is dichtbij.

Mijn geliefde dochter, het moment is nu dichtbij. 

Je naaste beminnen als jezelf is veel moeilijker dan jullie denken

Mijn dochter, dit is nu de tijd om naar Mijn instructies te luisteren om Mijn kinderen attent te maken op de komende tijden met betrekking tot het voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzaak om dagelijks in gebed te vertoeven.

Boodschap van de H. Maagd Maria: De verlatenheid als offerziel

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de heilige Moeder van God.

Hoe moeilijk het is om de trap naar het Paradijs te beklimmen

Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen illusies, de Bedrieger heeft gedurende de laatste paar dagen je hoofd van Mij afgewend.