Archief

Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid die je momenteel ondergaat, worden door Mij toegestaan om je nog nauwer in vereniging met Mij te brengen.

Intellectueel snobisme beledigt Mij

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen, waarschuwen om de waarheid van Mijn Leer te volgen en omzichtig te werk te gaan.

Mijn volgelingen moeten moed aan de dag leggen om anderen op de Waarschuwing voor te bereiden

Mijn geliefde dochter, er moet door Mijn volgelingen nog veel werk verricht worden om aan de mensen te vertellen wat ze tijdens de Waarschuwing moeten verwachten.

Overhandig Mij jullie moeilijkheden en Ik zal jullie last verlichten!

Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt nu in een sterker tempo toe dankzij de gave van de Heilige Geest, die wereldwijd in de ziel van al Mijn volgelingen doorgedrongen is. 

De overvloedige liefde bij de Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. 

De ‘bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren

Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vannacht met jou, want zeer spoedig zullen nu meer en meer van Mijn gekoesterde volgelingen zich eendrachtig verenigen om de Bedrieger te bestrijden. 

Mijn geestelijke leiding zal Satans daden van vernietiging tegenhouden

Mijn geliefde dochter, het is weer een beproevende week geweest waarin Mijn Woord aan de ene kant door zovelen omhelsd werd, terwijl het tegelijkertijd door anderen als een regelrechte misleiding afgewezen werd. 

Boodschap van liefde aan al Mijn volgelingen

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld door Mijn volgelingen, die Mijn roep horen, getoond wordt. 

Bereid jullie familie erop voor om Mijn kruis in de lucht te aanschouwen!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. 

Boodschap aan de priesters, bisschoppen en kardinalen over de Valse Profeet

Mijn zeer geliefde dochter, je hebt geleden doordat de Bedrieger je kwelt. Je moet intens bidden om zijn aanvallen op jou te weerstaan. 

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande Haar verdwaalde kinderen

Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt, is dat je Mijn Zoon gehoorzaamt. 

De sleutels van Rome worden nu aan God, de Almachtige Vader, teruggegeven

Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk! De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst waaraan je niet mag toegeven. 

Twee kometen zullen botsen, aan een rode hemel zal Mijn kruis verschijnen

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik je moet vertellen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen over de Waarschuwing. 

Satan werft jonge mensen door middel van de popcultuur

Mijn zeer geliefde dochter, als een direct gevolg van Mijn aan jouw gegeven boodschappen, verspreidt de bekering zich over de hele wereld. 

De dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld

Mijn zeer geliefde dochter, je werd net nog maar eens in Mijn allerheiligste naam beproefd om van de Waarheid af te wijken.