Archief

Satan is een ravage aan het aanrichten in de wereld maar er rest hem nu nog maar weinig tijd

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld, en al diegenen die onverschillig geworden zijn voor de waarheid van Mijn Leer, naar Mijn heilig Woord moeten luisteren. Terwijl de onrust in de wereld zal blijven toenemen, moeten jullie nu stilhouden en nadenken over de Schriften – over wat er jullie verteld werd over de veranderingen die de wereld zal meemaken als de zonden aanhouden.

Ook diegenen van jullie die aan het bestaan van God, de Eeuwige Vader, of aan Mij, jullie goddelijke Redder, twijfelen, zullen dagelijks zien dat er voor jullie ogen gezondigd wordt. Of dat nu gebeurt in het leven van alledag tijdens jullie persoonlijke ontmoetingen, in dagbladen, op de uitzendmedia of het internet, er valt moeilijk naast te kijken. Zelfs diegenen van jullie die in jullie aanvaarding van de zonde tolerant zijn, zijn geschokt door de mate van verdorvenheid die jullie gedwongen zijn te aanschouwen.

Wat zien jullie? Wat schokt jullie het meest? Is het het wrede geweld waarin jullie op televisie ingewijd worden, bekeken vanuit jullie luie zetel? De moorden die uitgevoerd en in de naam van de gerechtigheid door regeringen goedgepraat worden? Of is het de verdorvenheid die tentoongespreid wordt door obscene pornografie die als kunst voorgesteld wordt? Zijn het de leugens die verkondigd worden door bedrieglijke fraudeurs achter het rechtssysteem waardoor zij het zich kunnen veroorloven om hun vrijstelling van straf te kopen? Zou het de haat kunnen zijn die door de mens aan de dag gelegd wordt tegenover vreemden die zij op straat ontmoeten? Is het de terreur die door de gewone burger gevoeld wordt door toedoen van hun eigen regering? Er worden nu zoveel grieven tegen de Wetten van Mozes, de Geboden, geuit dat het onmogelijk is om zoveel allemaal ineens te bevatten.

Orde en gezag zijn verzwonden. De liefde en edelmoedigheid die naasten elkaar betonen, is snel aan het verdwijnen. Zelfs die trouwe dienaren van Mij, die in de naam van God handelen, leiden hun kudde niet langer.

Deze chaos wordt veroorzaakt door de koning van de misleiding, Satan, de Boze, die zijn uiterste best doet om zijn identiteit voor de mensheid te verbergen. Gebruikmakend van zijn krachten spant hij, een lafaard, zich in om te verleiden. Vergis je niet, want hij bezit krachten die hij aanwendt om de mensheid te vernietigen! Hij zet mensen tegen elkaar op. Broeder tegen broeder. Naaste tegen naaste. En dat allemaal met maar één doel. Namelijk snel een ravage aan te richten in de kortst mogelijke tijd. Hij zal nooit ophouden met jullie te kwellen, Mijn kinderen. Zie deze realiteit onder ogen! Neem zijn bestaan aan! Wat de niet-gelovigen betreft: het is maar wanneer jullie de waarheid van Satans bestaan inzien, dat de Waarheid zal doordringen. En dat is dat God, de Eeuwige Vader, werkelijk bestaat.

Denk er gewoon aan dat Satans dagen geteld zijn! Laat hem niet winnen! Bid voor iedereen ter wereld dat ze niet in de val van haat trappen die hij opzet om Gods kinderen te strikken. Hij doet dat niet enkel uit haat tegen jullie, maar ook om de haat die hij jegens Mij, Jezus Christus, en Mijn Eeuwige Vader voelt. Hij zal niet rusten voordat hij de grootst mogelijke schade aangericht heeft.

Bid, bid, bid dat zijn kracht zal afnemen! Bid vooral de heilige Rozenkrans want dat is het gebed dat Satan zal verpletteren!

Wanneer Ik op aarde terugkeer, vergeet dan niet dat er slechts één pad naar de eeuwigheid zal zijn, en dat is het pad waarlangs jullie op Mij moeten toelopen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus