Archief

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande de bescherming van de heiligen

22.30 u

Mijn kind, je komt nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Je tocht is moeilijk geweest, maar dit vond plaats in zo’n korte tijdspanne. Het was op bevel van God de Vader dat Ik gezonden werd om jouw roeping voor dit werk aan jou mee te delen. Jouw antwoord kwam onmiddellijk. Je aarzelde nooit. Want dat is de kracht van de liefde die jij voor Mij, je gezegende Moeder, bezit. Ik heb je begeleid en overgehaald tot deze zeer bijzondere roeping. Blijf je alsjeblieft elke dag om dagelijkse begeleiding tot Mij, je geliefde Moeder, wenden. Al de heiligen vergezellen je steeds, maar jij weet dat niet. Je moet de H. Benedictus, H. Jozef, H. Johannes de evangelist, H. Augustinus en H. Aartsengel Michaël aanroepen om je de steun te geven die je nodig zult hebben. Je bent nu zoveel sterker, Mijn kind, dat je je afvraagt waarom. Het komt door je gehoorzaamheid aan Mijn geliefde Zoon dat je nu de genaden ontvangt die nodig zijn voor deze bijzondere missie waarvoor jij uitgekozen bent.

Het elke dag bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans is belangrijk, want het zal je beschermen tegen de Boze. De H. Benedictus werd je toegewezen om je te allen tijde te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger. Dat is de reden waarom de ergste van jou weggehouden werden. Bid dagelijks tot hen, Mijn kind, om deze continue bescherming!

Aanvaard het lijden dat van jou gevraagd wordt door Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, want dat zal ontelbare zielen redden. Jouw bijzonder geschenk van je vrije wil aan Hem, zal verhinderen dat miljoenen zielen het vuur van de hel ingaan. Blijf denken aan wat jouw lijden bewerkstelligt en aan de vreugde die dat het Heilig Hart van Mijn Zoon zal bezorgen.

Jij geniet nu de bijzondere gave in vereniging met Mijn Zoon te zijn. Hoe meer jij je volledig overgeeft, nederigheid laat blijken en verder offers brengt, hoe meer je Hem zult helpen bij deze taak die zo belangrijk voor Hem is.

Wees dankbaar, Mijn kind, dat er aan jou gevraagd wordt om dit heilig werk te verrichten, want zonder zouden miljoenen mensen niet gered kunnen worden!

Kom nu dichter bij Mijn Hart en laat Mij je dichter bij Mijn Zoon houden! Ik zal je te allen tijde beschermen en begeleiden.

Je geliefde Moeder

Koningin van de vrede