Archief

Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Zelfs kleine gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden

Mijn geliefde dochter, het moment van de Waarschuwing is nu dichtbij en dit zal snel, in een oogwenk, gebeuren. Allen zullen als aan de grond genageld staan wanneer ze Mijn grootse barmhartigheid aanschouwen.

Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

Ga de Waarheid inzien voordat het te laat is!

Mijn geliefde dochter, je moet de wereld vertellen dat Mijn Allerheiligste Wil nu moet nageleefd worden als de mensheid eeuwig leven wil. Hoewel die veel te bieden heeft, zal deze wereld jullie honger nooit stillen.

Hoe ervoor te zorgen dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen binnengaan

Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en toegewijde volgelingen van Mij zich tijdens deze Heilige Week eendrachtig verenigen om het Offer, dat Ik voor allen bracht, te eren. 

Bijzondere genaden beloofd voor het aanroepen van Jezus gedurende slechts één dag

Mijn geliefde dochter, bedankt om meer tijd te wijden aan dit allerheiligste werk. Voor jullie allen is de tijd gekomen om jullie hart gedurende slechts één dag voor Mij open te stellen om Mij in staat te stellen jullie met bijzondere genaden te vervullen. 

Ik Ben in de Eucharistie aanwezig ondanks de verkeerde interpretatie van Mijn belofte

Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen zorgen! Je gaat vooruit in de manier waarop je tijd reserveert om tot Mij te bidden. 

Vandaag is Mijn pijn zelfs nog groter dan dat deze bij Mijn kruisiging was

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond huil Ik van grote droefheid om de zonden van de mensheid, die zeer fel toegenomen zijn, terwijl voor de wereld de tijd om Mijn Passie aan het kruis te herdenken, dichterbij komt.

Door deze boodschappen zullen miljoenen zielen gered worden

Mijn geliefde dochter, vandaag werd, samen met bijzondere genaden, aan jou de gave van de Heilige Geest verleend.

Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren!

Mijn geliefde dochter, de kwelling die je ondergaat, komt doordat de Bedrieger voortdurend probeert om jou ertoe te verleiden dit allerheiligste werk op te geven. 

De hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare, blinde wereld neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Span je uitermate in, draag deze boodschappen uit zover als je kunt!