Archief

Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Wacht nu op onze glorieuze reünie

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus

Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu, zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.

Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld worden

Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De wereld is in beroering, veroorzaakt door de geest van duisternis. 

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord weergegeven wordt, zoveel van Mijn kinderen dit zo aanstootgevend vinden? 

Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug te keren

Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord vernemen, zal Mijn liefde hun ziel doordringen van zodra zij Mijn boodschappen lezen. 

Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is

Mijn innig geliefde dochter, Ik moet je op de hoogte brengen over de noodzaak om af te zien van het rechtvaardigen van Mijn Allerheiligste Woord.

H. Maagd Maria: Je zult onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken en aanvallen

Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je bovenmatig kritisch onderzocht en aangevallen zult worden. 

Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle geloofsgemeenschappen

Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse volk. Mijn boodschap aan hen is deze. 

God de Vader – Luister nu naar Mijn laatste oproep aan de mensheid

Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn schepselen van overal. 

Het tijdperk van de vele valse profeten door satan gestuurd

Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. 

H. Maagd Maria – De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij

Mijn kind, er zijn zoveel zielen die bestemd zijn voor de eeuwige ballingschap indien zij zich niet terug tot Mijn Zoon wenden.

Het vagevuur is geen plaats waar jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan

Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Ik Mijn kinderen zoveel boodschappen stuur, is om hen te helpen hun ziel voor te bereiden op een manier die tot nu toe niet mogelijk was.

De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist bekokstoofd

Mijn zeer geliefde dochter, bid intens want de Antichrist staat klaar om uit zijn schuilhol te springen, en hij zal zich op de wereld werpen om Mijn kinderen te verslinden.

Wereldwijde groeperingen behorend tot het domein van de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verheugd over de manier waarop jij het aantal uren in aanbidding voor Mij uitgebreid hebt. 

Het Tijdperk van Vrede is niet meer veraf

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuw Tijdperk gaat in de nabije toekomst werkelijkheid worden.

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond te verdrijven. 

Verheug jullie wanneer de Hemel explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik kom!

Mijn zeer geliefde dochter, de weerpatronen veranderen nu als het zoveelste teken dat de tijden gaan veranderen. 

H. Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook op de Waarschuwing voor

Mijn kind, bid voor al die zielen die Mijn Zoon verworpen hebben en die trots zijn op dat feit.